İstenilen Belgeler

İstenilen Belgeler

Gümrük Müşavirliği Hizmeti için İstenilen Belgeler:

1-) Genel Vekaletname ( Mail olarak isteyiniz ) (ASIL GEREKLİDİR)

2-) İnternet Vergi Dairesinden alınan Vergi Mükellefiyet Yazısı, (KOPİ YETERLİDİR)

3-) Ticaret sicil gazetesi kuruluş ve son hali (KOPİ YETERLİDİR)

4-) Şirket yetkilisinin İmza Sirküleri (KOPİ YETERLİDİR)

5-) Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi (ASIL GEREKLİDİR)

6-) Ticaret ve Sanayi Odası Kapasite Raporu ( var ise, mecburi değildir ),

7-) Şirket Yetkilisi kimliği. (KOPİ YETERLİDİR)

8-) Oda sicil kayıt belgesi (ASLI GEREKLİDİR)

Not ; Ürün grubunuz Yaş Meyve Sebze değil ise sadece VEKALETNAME ASLI gerekli olup diğer evraklar kopi olabilir.